Královské Louky Karlovy Vary

Informace o projektu

Projekt Královské Louky Karlovy Vary je situován ve městě Karlovy Vary. Vzhledem k velikosti a sjednocení pozemků do kompaktního území a vzhledem k územnímu plánu - jeho požadavku na bytové domy až o 6 nadzemních podlažích v celé funkční ploše, se jedná o projekt v ojedinělé lokalitě Karlových Varů s výjimečným rozsahem obytné funkce v kontextu města.

Celková výměra pozemků pro projekt je 116.000 m². Celková výměra pozemků pro stavbu je 93.000 m². Minimílní čistá užitná plocha bytů v řešeném území je 56 000 m². Pro vycházkovou oblast (park) je výměra 23.000 m².

Stav projektu: v přípravě


Etapa I

Plocha pozemků pro stavbu 15 000 m²
Čistá užitná plocha bytů 10 500 m²
Počet bytů 158

Etapa II

Plocha pozemků pro stavbu 66 000 m²
Čistá užitná plocha bytů min. 45 500 m²
Počet bytů 686

Zhotovitel

STEEL EFECT a.s.
Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
info@steelefect.cz


SEDLEC INVEST a.s.
Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
info@steelefect.cz