Retail park Aš

Retail park o 7 prodejních jednotkách a prodejní ploše 2 668 m² vznikl v rámci sdružené investice se společností TESCO. Díky blízkosti německých hranic a složením stabilních nájemníků jako např. KiK, PEPCO, Elektro Expert nebo TETA drogerie se jedná o vyhledávanou nákupní lokalitu v regionu.
Kolaudace proběhla v roce 2010.


Všechny obchodní jednotky pronajaty


Zhotovitel

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Chebská 53, 356 58 Sokolov

Investor

STEEL Retail Aš s.r.o.
Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
info@steelefect.cz